SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`te substantiv ~t ~n möt·et1passerande av ngn/ngt som har mot­satt rörelse­riktning trafik.hon fick ett o­väntat möte i back­krönetett möte (mellan ngra), ett möte (med ngn/ngt)sedan 1682fornsv. möte ’samman­träffande; samman­komst’, bildat till mot ’möte’; jfr 1mot,3 2samman­träffande vanligen mellan personer sociol.JFRcohyponymträff 2 ett slumpartat möteett kort möte på perrongenmötet med den älskadeäv. när en­dera parten är icke-levandehans möte med NN:s lyrik(under/vid) mötet, ett möte (mellan ngra), ett möte (med ngn/ngt)gå/komma ngn till mötesgöra ngn till viljesmedlarna gick arbets­givarna till mötes i deras viktigaste fråga sedan ca 1500Josua bok, Domare boken3organiserad samman­komst för visst syfte t.ex. information el. opinions­bildning; ofta med ställning som beslutande organ admin.samh.sociol.mötesbeslutmöteslokalmötesordförandebiskopsmötelandsmötesläktmötestormötestrejkmötetoppmötevalmöteett viktigt möteett extra­inkallat mötekalla till mötehålla ett mötesitta i möteett möte på topp­nivåäv. om del­tagarna som (beslutande) gruppmötet beslöt bord­lägga fråganäv.samman­dragning av (in­delta) trupper för vapen­övning åld. ut­om i sammansättn.repmöteden gamle knekten hade varit med om 30 möten(på/under/vid) mötet (med ngn)sedan 1495kungörelse utfärdad av rikets råd (Styffe)4tävling mellan två parter spel.sport.returmötemötet mellan topp­lagen slutade o­avgjortett möte (mellan ngra), ett möte (med ngn/ngt)sedan 1923