publicerad: 2021  
maj ingen böjning, utrum
substantiv
maj´
årets femte månad
majsol; förstamaj
(i/under) maj (månad)
(i) maj (månad)
(under) maj (månad)
första maj första dagen i majofta med tanke på dess status som arbets­fri dag och dag för demonstrationer med (huvud­sakligen) socialistisk in­riktning: röda fanor och demonstrations­tåg på första maj
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska mai; ur lat. Ma´ius med samma betydelse; till namnet på den antika guden Ma´ius
Sköna maj, väl­kommen
till vår bygd igen! Johan Ludvig Runeberg, Majsång (i Dikter, 1830)