publicerad: 2021  
manande ingen böjning
man·ande
adjektiv
ma`nande
som försöker förmå någon till visst handlande; ofta på ett moraliserande sätt
hans manande ord om behovet av sam­arbete; han höjde ett manande finger
belagt sedan 1901