publicerad: 2021  
manager managern, plural manager äv. managers
manag·ern
substantiv
[män´idjer]
direktör för (del av) före­tag eller dylikt
klubbens manager; han var manager för av­delningen
spec. person som sköter ekonomiska an­gelägenheter för professionell idrottare eller artist
en boxare som var helt i händerna på sin manager
belagt sedan 1887; av engelska manager med samma betydelse, till manage 'sköta; förvalta'; av ita. maneggiare 'hand­ha; rida (en häst)'; till lat. man´us 'hand'; jfr ur­sprung till management 1, manege, manér 1