publicerad: 2021  
marinkår marin­kåren marin­kårer
mar·in|­kår·en
substantiv
mari`nkår
(samman­fattningen av) sjöburna förband som är av­sedda för land­stignings­operationer och äv. rena land­operationer; vanligen med specialtränade elit­soldater
den amerikanska marin­kåren
belagt sedan 1766