SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
me`dborgarskap substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en med|­borg·ar·skap·etposition som med­borgare i viss stat samh.an­söka om svenskt medborgarskapenligt Bibeln å­beropade Paulus vid ett till­fälle sitt romerska medborgarskapsedan 1789