publicerad: 2021  
membrum membrumet, plural membrum, bestämd plural membrumen
membr·um·et
substantiv
mem`brum
led i ekvation
belagt sedan 1864; av lat. mem´brum 'led; del (av något)'; jfr ur­sprung till membran