publicerad: 2021  
mineral mineralet el. mineralen, plural mineral el. mineraler
miner·al·et
substantiv
minera´l
ämne som ut­gör bestånds­del i den fasta jord­skorpan vanligen om grund­ämne el. oorganisk förening; ofta om berg­art el. vittrings­produkt av berg­art
mineralrik; fosfatmineral; glimmermineral
Sveriges berg­grund är rik på metaller och mineral
spec. med tanke på an­vändbarhet (t.ex. som malm)
rätten att ut­vinna om­rådets mineral
äv. som del i kosten
äta vitaminer och mineraler; mineraler behövs i små mängder, men är livs­nödvändiga efter­som vi inte själva kan till­verka dem
accessoriska mineral mineral­komponenter som före­kommer med mycket låg koncentration i en berg­art
belagt sedan 1607; via tyska, franska av medeltidslat. minera´le med samma betydelse, till mi´nera 'gruva'; nära besläktat med mina