SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mjuk adjektiv ~t 1som ger efter för tryck och böjning admin.psykol.MOTSATSantonymhård 1antonymstyv 1 JFRcohyponymvek 1 mjukt bröden mjuk kuddeen stor mjuk fåtöljäv. bildligt, spec.efter­given, foglig han trilskades men de lyckades få honom mjukspec. äv.försiktig, mild en mjuk startett mjukt nejvälja en mjukare linjespec. äv.mindre exakt mjukdatamjuk (att+V)mjuk frågase1fråga 2 mjuk valutasevaluta 1 sedan 1400brev från Ölands invånare till kung Erik om löfte om skatt in natura (Styffe)fornsv. miuker; nord. ord av dunkelt urspr. 2an­genäm för känseln med ton­vikt på beröring snarare än tryck admin.psykol.MOTSATSantonymsträvantonymhård 2 kattmjuksammetsmjukmjuk som kanin­skinnmjukt skinn­bandäv. all­männarean­genäm för sinnena spec. om jämna, släta kurvor o.d. MOTS.antonymskarp 1antonymtvär 1 en mjuk behaglig rösten mjuk färg­tondet mjuka österlenska landskapetäv. om person el. handlingbehaglig (i upp­trädandet) han är väldigt fin och mjuk mot barnenhennes mjuka charmmjuk vokalse2vokal mjukt vattensevatten 1 tackar (allra) mjukast!hjärtligt tack!ngt åld.tackar mjukast för de fina blommorna! sedan 1573