SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nöd substantiv ~en nöd·en1(brist)situation som med­för fara för liv eller hälsa vanligen på grund av av­saknad av t.ex. föda el. bo­stad; särsk. om så­dan situation för större grupp människor ekon.psykol.JFRcohyponymeländecohyponymbrist 1cohyponymarmodcohyponymfattigdom nödårhungersnödlida nödde lever i yttersta nödnöden i u-ländernaden dolda nöden i välfärds­samhälletförsöken att lindra nöden bland de över­levandeäv. om till­fälligt svår situation(hastigt) upp­kommande, livs­hotande förhållanden för ngn el. ngt nödlägenödsignalsjönödfar­tyget var i nödofta bildligt om problem­fyllt andligt till­ståndsamvetsnödtidsnödandlig nöd(i) nöddet går ingen nöd på ngnngn har det ganska brahan bor hemma utan att betala så honom går det ingen nöd på i nöd och lust(både) i sorg och i glädjesärsk. som fras i vigselformuläretde lovade att älska var­andra i nöd och lust med knapp nödnästan intelots­båten kom med knapp nöd in i hamnen i det hårda vädret med nöd och näppenästan intehon hann med nöd och näppe hoppa av bussen när nöden är (som) störst är hjälpen (som) närmasti verkligt svåra nöd­situationer kan man hoppas på hjälpofta uttalat i en sådan situation (sedan hjälpen kommit)nöden är uppfinningarnas modernär det verkligen finns behov finner man en lösningnär oljan tar slut tvingas vi ta fram alternativa energi­källor – nöden är upp­finningarnas moder sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. nöþ ’trång­mål; lidande; nöd­tvång; nöd’; gemens. germ. ord 2tvingande om­ständigheter som ut­gör driv­kraft för ngn att handla etc. på visst sätt psykol.JFRcohyponymtvångcohyponymnödvändighet nödvärnen förändring var av nöden på­kalladman får inte bruka större våld än nöden kräverav nödennöden har ingen lagi nöd­fall får man bryta mot vanliga reglertill nödssom en nödfallsåtgärdhan kunde till nöds skriva sina PM själv, men för övrigt förlitade han sig på sin sekreterare sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen