SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nödd adjektiv nött i vissa ut­tryck tvingad av om­ständigheterna ngt åld. el. skämts.admin.komm.JFRcohyponymtvungen 1 han blev nödd att ta till nävarna i själv­försvarnödd till ngt, nödd att+Vsedan mitten av 1300-taletGotlands-Lagenfornsv. nödher, nödder, till nöþa ’tvinga, nödga’; till nöd Härtill är jag nödd och tvungen.Enl. en tradition, som går tillbaka till Olaus Petri, anteckning på en papperslapp av biskop Hans Brask, när han vid 1517 års riksdag var med om beslutet att avsätta ärkebiskop Trolle; därav beteckningen ”brasklapp”