SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nationell [nat∫onel´] adjektiv ~t nat·ion·ell1som ut­övas eller kontrolleras av en nation admin.samh.JFRcohyponyminternationell nationell suveränitetnationell säkerhetdet är en nationell an­gelägenhet att det går bra för huvudstads­regionenäv.som om­fattar en nation i mots. till både större och mindre enheter politiker på kommunal och nationell nivåprojektet har väckt både nationell och internationell upp­märksamhetsedan 1771till nation 2ut­märkande för ett folk som nation admin.samh.nationell identitetnationella traditionernationell sär­artäv. försvagatsom av­ser ett folk som nation nationell enighetnationell samlingen nationell försoning efter inbördes­krigetsedan 1747