publicerad: 2021  
ner
eller
ned
adverb
1 längs den naturliga fall­riktningen från en högre nivå till en lägre, mer el. mindre rakt; beträffande rörelse el. belägenhet
MOTSATS upp 1
neddragen; nedfallen
han var naken ner till midjan; hon gick trappa upp och trappa ner; klia lite längre ner; ända ner i botten; öronen hängde ner; ridån gick ner; sätta sig ner; örnen slog ner på sitt byte; vandra ner till havet; gräva ner lökarna i jorden
äv. beträffande (nästan) horisontell riktning, spec. söderut
resa ner genom Europa; åka ner till Spanien
spec. äv. i förhållande till vinden sjö­fart med riktning åt lä
de rundade udden och höll sedan ner innan­för skäret
äv. i fråga om tid, med riktning både fram­åt och bak­åt, beroende på utgångs­punkt
ner genom seklerna; från apostlarnas tid ner till våra dagar; med rötter ner till egyptierna
äv. bildligt, spec. beträffande riktning mot lägre värde på numerisk skala el. beträffande kvantitet, storlek, styrka eller dylikt
temperaturen har gått ner; pressa ner kostnaderna; banta ner sig; skruva ner förväntningarna; skruva ner radion; stryka ner en pjäs; klippa ner ett fotografi; sätta ner straffet; lugna ner sig
spec. äv. beträffande ut­övande av makt
upprorsförsöket slogs ner av tungt beväpnade trupper
en trappa ner se trappa
få ner maten se mat
trycka ner någon se trycka
tummen ner för någon/något se tumme
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska niþer, niþ; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till 1nedan!!, nedre, nedrig
2 med förstörande in­verkan så att det på­verkade upp­hör att fungera genom att strukturen fördärvas
nersliten
skrota ner den gamla värme­pannan; montera ner scenen; smälta ner kyrk­silvret; bränna ner garaget; potatisblasten ruttnade ner
äv. med bi­betydelse av fall­riktning
JFR ner 1
nedskjuten
man miss­tänker att en super­tanker seglade ner fiske­båten; han mejades ner mitt på trottoaren av en ratt­fyllerist
äv. bildligt
kritisera ner före­ställningen; lägga ner till­verkningen av pappers­massa; ner med diktaturen!; smitta ner sina arbets­kamrater
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 med bevarande in­verkan så att det på­verkade upp­hör att ut­vecklas, förstöras eller dylikt
nedfryst
frysa ner brödet; salta ner sillen
äv. bildligt, med viss bi­betydelse av riktning
JFR ner 1
nedskriven
skriva ner sina tankar; klottra ner några minnesanteckningar
belagt sedan 1539
4 till (full­ständig) övertäckning eller fyllning med något som är oönskat
nedisad; nedklottrad; nedrostad; nedskräpad; nedsmord
smutsa ner sin nya jacka; skräpa ner på gatan; mjöla ner händerna; bloda ner näs­duken; röka ner hela köket; skrynkla ner den nystrukna skjortan
äv. bildligt beträffande annan över­driven före­komst el. verksamhet
nedbusning; nedmörkt; nedringd
kära ner sig
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga