SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nobilise´ra verb ~de ~t nobil·is·er·aradla mindre brukl.samh.nobilisera ngnsedan 1887till lat. no´bilis ’an­sedd; förnäm’; jfr nobel Subst.:vbid1-259681nobiliserande, vbid2-259681nobilisering