SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`besvärad adjektiv obesvärat o|­be·svär·adsom inte känner o­behag eller nervositet admin.psykol.SYN.synonymogenerad hon verkade helt obesvärad av hettanhan kände sig all­tid obesvärad till­sammans med sina vänneräv. om handling e.d.hans röst var hurtig och obesväradobesvärad (av ngn/ngt)sedan 1561