publicerad: 2021  
obetagen obetaget obetagna
o|­be·tag·en
adjektiv
o`betagen
formellt ofta i neutrum fort­satt tillåten om rättighet eller dylikt
någon obetagen
det är honom obetaget att över­klaga
belagt sedan 1593; till o- och 2beta 1