publicerad: 2021  
obetingad obetingat obetingade
o|­be·ting·ad
adjektiv
o`betingad
som upp­kommer spontant om känsla, egenskap etc.
barnets obetingade till­tro till föräldrarna
äv. absolut, oinskränkt
en bestämmelse med obetingad giltighet
belagt sedan ca 1700; till o- och betinga