publicerad: 2021  
obligationslån obligations­lånet, plural obligations­lån, bestämd plural obligations­lånen
ob·lig·at·ions|­lån·et
substantiv
[-∫o`ns-]
lån som tas av stat, kommun eller större före­tag och som löses in efter bestämd tid och löper med fast ränta
för att täcka budget­underskottet tog riksgäldskontoret upp ett nytt obligations­lån
belagt sedan 1875