publicerad: 2021  
obligationsrätt obligations­rätten
ob·lig·at·ions|­rätt·en
substantiv
[-∫o`ns-]
ett ämnesområde in­om juridiken som om­fattar fordrings­förhållanden av olika slag utan av­seende på tredje man
belagt sedan 1844