SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ompröva [åm`-] verb ~de ~t om|­pröv·arpå nytt över­väga och ta ställning till viss fråga komm.ompröva beslutet om ned­läggningompröva ngt/SATSsedan 1855Subst.:vbid1-268444omprövande, vbid2-268444omprövning