SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1par substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en par·et1enhet av två likartade eller sam­höriga före­teelser spec. om klädes­plagg för händer el. fötter (el. ben) admin.släkt.utstr.ett par skorett par vantarstrumporna kostar 20 kr paretspec. äv. om två personer som hör i­hop (genom att vara gifta el. på annat sätt); äv. om djurparförhållandebrudparkungaparkärleksparett ungt lyckligt parett äkta parnågra dansande parde träffades på en skol­dans och blev snart ett paräv. om två personer över huvud tagetbrödraparroteparäv. all­männarehjulparvingparäv. med ton­vikt på egenskapen att passa i­hopo­maka parkusinerna går bra i paräv. om ngt som eg. är ett enda före­målett par byxorett par glas­ögonett par (ngra)par om partvå och tvåmålningen före­ställde djur som par om par tågade mot arken sista paret uten tafattlek med parvis springande del­tagare som jagas av en tredje del­tagaresista paret ut är en lek som är känd sedan 1700-talet som går i ett par skorse1sko 1 sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. par; ur lat. pa´r ’make; like; par’; jfr komparera, pari, paritet, pär 2i ut­trycketett par an­tal av några få vanligen två el. tre utstr.ett par dagarett par hundra del­tagarebiljetten kostade bara ett par kronorett par av barnen var sjukaett par (ngra), ett par (av ngra)ett par tretvå eller treel. ngt flerför­utom svenska behärskar hon ett par tre an­dra språk sedan 1511brev från Erik Kuse till Svante Nilsson om hot om upplopp i sörmländska Rekarne (Styffe)
2par substantiv, ingen böjning an­tal slag som en skicklig golf­spelare an­tas behöva för att slå bollen i ett hål och som an­ges med 2, 3, 4, 5 el. 6 sport.JFRcohyponymbirdiecohyponymbogeycohyponymeaglecohyponymalbatross par-4-hålparputtpar för ett hålNN klarade hålet på ett slag under parsedan åtm. 1960av eng. par med samma betydelse; av lat. pa´r ’lik(a)’