SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pe`largång substantiv ~en ~ar pel·ar|­gång·entäckt gång som på (minst) en sida begränsas av en pelar­rad och på den an­dra vanligen av en vägg arkit.SYN.synonymkolonnad sedan 1765