publicerad: 2021  
pikera pikerade pikerat
verb
[-ke´-]
1 mindre brukligt pika
någon pikerar någon (för något/sats)
någon pikerar någon (för något)
någon pikerar någon (för sats)
belagt sedan ca 1660; av franska piquer 'sticka med ett vasst före­mål'; jfr ur­sprung till picador, picka, pikant, 1piké!!
2 göra (tyg) uddigt i kanten
pikera något
äv. bildligt garnera (bak­verk) med kristyr
pikera peppar­kakor
belagt sedan 1778
pikerapikerande, pikering