publicerad: 2021  
1poäng poängen äv. poänget, plural poäng, bestämd plural poängen
poäng·en
substantiv
poäng´
(siffer)enhet för bedömning av prestation eller resultat vid tävling eller dylikt
poängberäkning; poängställning; poängsumma
domaren gav laget full poäng för det ut­förliga svaret; ta poäng; plocka poäng
äv. om tal som mot­svarar viss prestation etc.
intagningspoäng
det krävs höga poäng för att komma in på läkarutbildningen
spec. i hög­skole­samman­hang om den mängd kunskaps­stoff som normalt an­ses kunna in­hämtas på en vecka delvis historiskt
20-poängskurs
10 poäng mot­svaras nu­mera av 15 högskole­poäng
i vissa sport­sammanhang i ut­tryck för mindre definitiv seger el. förlust (som grundar sig på domar­bedömning)
poängförlust; poängseger
att vinna på knockout resp. fall smäller högre än att vinna på poäng
äv. om tal som an­ger någons ställning eller dylikt i annat än prestations­hänseende
belagt sedan 1749; av franska point med samma betydelse; av lat. pun´ctum 'styng; prick; punkt'; jfr ur­sprung till pointillism, punkt
2poäng poängen poänger
poäng·en
substantiv
poäng´
(av­slutande) roande vändning som egentligen ut­gör det väsentliga i en historia eller dylikt
poängen (i/med något/att+verb/sats)
poängen (i något)
poängen (i sats)
poängen (i att+verb)
poängen (med något)
poängen (med sats)
poängen (med att+verb)
missa poängen; förstå poängen; efter många turer kom han fram till själva poängen
äv. om roande el. pregnant vändning, situation eller dylikt, som ut­gör en av flera (i längre berättande fram­ställning eller dylikt)
komiska poänger; billiga poänger; poängerna följde slag i slag; en pjäs med många poänger
äv. bildligt, spec. (ut­studerad) mening, finess
poängen med att resa tidigt på morgonen är att det är mindre folk då
spec. äv. starkt argument
det finns flera poänger i hans resonemang
belagt sedan 1821