publicerad: 2021  
porträtt porträttet, plural porträtt, bestämd plural porträtten
por·trätt·et
substantiv
porträtt´
(konstnärlig) av­bildning av en person om skulptur, målning, grafisk bild el. foto; vanligen av (nästan) en­bart an­siktet el. med ton­vikt på an­siktet
porträttbyst; porträttera; porträttgalleri; familjeporträtt; helfigursporträtt; självporträtt
ett porträtt (av/på någon)
ett porträtt (av någon)
ett porträtt (någon)
hon målade både porträtt och landskap; på väggarna hängde porträtt av olika släktingar och kungligheter
äv. bildligt om beskrivning i ord av en person
personporträtt
i sina memoarer tecknar han ett öm­sint porträtt av hustrun
belagt sedan 1645; av franska portrait med samma betydelse, till portraire 'skildra; av­bilda'; av lat. protrah´ere 'dra fram; fram­bringa'
Den stora saln, be­klädd med gyllen­läder
samt här och där med ett porträtt
av hennes hög­välborna ätt. Anna Maria Lenngren, Porträtterne (1790-talet; en av författarinnans adels­satirer)