publicerad: 2021  
prior priorn priorer
substantiv
pri´or
(titel för) abbotens ställ­företrädare i ett benediktin- eller cistercienskloster
(någots) prior prior (för något)
belagt sedan 1361 (Bo Jonsson (Engström)); fornsvenska prior; av lat. pri´or '(den) främre; (den) bättre'; nära besläktat med primus