publicerad: 2021  
a priori
adverb
[-å`ri] el. [-å´ri]
sär­skilt filosofi på för­hand (och utan att sär­skild under­sökning behövs)
MOTSATS a posteriori
satsen A=A är a priori sann
ofta försvagat i allmän­språkliga samman­hang utan vidare
vi kan inte a priori ute­sluta en kompromisslösning
belagt sedan 1746; av lat. a prio´ri med samma betydelse, till pri´or 'den förre'