SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
provinsiell´ adjektiv ~t provinsi·ellsom av­ser eller till­hör landsortsområden admin.af.geogr.sociol.JFRcohyponymregional provinsiella ut­tryckden genuina, provinsiella miljönibl. med bi­betydelse av in­skränkthet, mot­vilja mot yttre impulser o.d. (och ut­vidgat till det internationella planet)hon fann livet utan­för huvud­staden allt­för provinsielltden svenska kultur­debatten har i­bland varit rätt provinsiellsedan 1818