publicerad: 2021  
rasket bestämd form
rask·et
substantiv
ras´ket
hela rasket var­dagligt; ibland något ned­sättandeallt­ihopkvarteret hade stått obebott i nästan 20 år när kommunen beslöt att riva hela rasket
belagt sedan 1891; till sv. dial. rask 'skräp; av­fall'