publicerad: 2021  
orolighet oroligheten oroligheter
o|­ro·lig·het·en
substantiv
o`rolighet
vanligen plur. upp­lopp eller mindre strid ofta i politiska samman­hang
rasoroligheter; studentoroligheter
(under/vid) oroligheterna
(under) oroligheterna
(vid) oroligheterna
fort­satta oroligheter på Västbanken; minst tre personer om­kom under oroligheterna
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska orolikhet