SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
relevan´t adjektiv, neutr. ~ re·lev·antsom är av intresse i det aktuella samman­hanget admin.af.MOTSATSantonymovidkommande JFRcohyponymväsentlig ut­bildningen måste göras mer relevant för elevernas kommande verksamhethans upp­gift var att se till att chefen bara fick relevant informationrelevant (för ngn) (att+V), relevant (för ngt)sedan 1708till lat. releva´re ’lyfta; mildra’