publicerad: 2021  
representation representationen representationer
re·pre·sent·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 knappast plur. an­del i folk­församling eller dylikt
representation (av några) (i något)
in­vandrarnas representation i riks­dagen är fort­farande dålig
belagt sedan 1791
2 samling representanter särsk. i folk­församling
representationsreform
representation (i något)
äv. om beskickning i främmande land
landets diplomatiska representation i Peking
belagt sedan 1879
3 knappast plur. värdskap å tjänstens vägnar
representationskonto; representationsmiddag; representationsplikter; representationsvåning
han var ute på representation igår
äv. om mot­svarande konto
restaurangnotan går på representationen
belagt sedan 1756