SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sa`dla verb ~de ~t sadl·arförse med sadel sport.hästarna var sadladesadla (ngt)sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. sadhla; till sadel Subst.:vbid1-305309sadlande, vbid2-305309sadling