publicerad: 2021  
sammanställning samman­ställningen samman­ställningar
samm·an|­ställ·ning·en
substantiv
samm`anställning
ordnat (informations)material som skapats ut­ifrån spridda upp­gifter
en sammanställning (av/över något/sats)
en sammanställning (av något)
en sammanställning (av sats)
en sammanställning (över något)
en sammanställning (över sats)
en färsk samman­ställning från Statistiska central­byrån
äv. det att sammanställa något
belagt sedan 1811