publicerad: 2021  
se efter såg sett, presens ser
verb
[ef´-] el. [ef`-]
1 ta reda på (något) genom att titta
någon ser efter något/sats
någon ser efter något
någon ser efter sats
jag ska se efter vad som står på
belagt sedan ca 1680
2 beskydda genom att ut­öva över­vakning över
någon ser efter någon/något
någon ser efter någon
någon ser efter något
se efter fåren; se efter barnen
belagt sedan 1759
se eftereftersyn