SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
se`nast adverb, superl. sen·ast1vid en tid­punkt eller under en tid som ligger närmast före en naturlig utgångs­punkt särsk. talögonblicket tid.JFRcohyponym1senare den försvunna sågs senast utan­för en dans­lokal natten mellan fre­dagen och lör­dagennu senast har NN publicerat en essä­samlingspec. för att an­ge den hit­tills sista av flera likartade före­teelserreglerna har ändrats ofta, senast 2005tack för senast!se2tack sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. sidharst, senast; till 1sedan 2i konstruktioner med tidsangivande ut­tryck inte senare än viss tid­punkt som fram­går av samman­hanget tid.blanketten ska lämnas in senast den 15 februarimanuskripten måste vara inne senast 1 majsedan 1654