publicerad: 2021  
förbränning förbränningen
för·bränn·ing·en
substantiv
förbränn´ing
kemisk reaktion mellan syre och ett eller flera andra ämnen vanligen under ut­veckling av värme el. eld
förbränningsprodukt; sopförbränning
förbränning (av något)
vid förbränning av­ges energi
spec. om så­dan reaktion i organismernas celler
kroppens förbränning av alkohol
äv. bildligt det att brytas ner psykiskt
självförbränning
belagt sedan 1782