publicerad: 2021  
förbrytare förbrytaren, plural förbrytare, bestämd plural förbrytarna
för·bryt·ar·en
substantiv
förbry´tare
person som begått (allvarligare) brott
förbrytarvärld; krigsförbrytare; sexualförbrytare; vaneförbrytare
grova förbrytare
belagt sedan 1802