SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sky substantiv ~n ~ar sky·ar1moln meteorol.skybankmorgonskyregn­tunga skyarlätta skyaräv. ut­vidgat om töcken el. dimma av ngt slagdammskyrökskybilen lämnade efter sig en sky av av­gaseräv. bildligt, spec. om stor mängd av ngtklematisen hade en sky av blommor ända upp till taketspec. äv. om ngt som upp­fattas som mörkten sky av smärta drog över hennes an­sikteen sky (av ngt)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. sky ’sky, moln; luft’; nord. ord, besl. med skjul, 1skugga, 1skum 2himmel astron.skydragskyfallrikta blicken mot skynngn gång äv. med tanke på luft­lagret närmast jordenkasta bollen upp i skynhöja ngn/ngt till skyarnaberömma ngn/ngt myckethennes debut­roman höjdes till skyarna av kritiker­kåren i högan skyhögtfansen jublade i högan sky när namnen på spelarna basunerades ut i hög­talarna stå som fallen från skyarnase2stå 1 sedan 1603En sky av vittnen.Svensk titel på detektivroman av Dorothy Sayers (1926)
2sky substantiv ~n vätska som bildats vid stekning av kött eller fisk bestående av bl.a. kött­saft och stek­fett, ev. ut­spädd med vatten kokk.JFRcohyponymspad stekskyta lite sky, det ser så torrt utsedan 1755av fra. jus med samma betydelse; av lat. ju´s ’spad; soppa’; jfr juice
3sky verb ~dde ~tt, pres. ~r av­skräckas av och där­för und­vika psykol.JFRcohyponymundfly värd­folket hade inte skytt några kostnader för att göra festen trevlighan skyr inga medel för att göra karriärhon skyr sällskap och äter där­för helst ensamsky ngn/ngtsky ngn/ngt som pestenabsolut inte vilja befatta sig med ngn/ngtbröderna skyr var­andra som pesten och har inte haft någon kontakt på tio år sedan ca 1430Själens tröstfornsv. sky; av lågty. schüven med samma betydelse; jfr 2avsky, skygg Subst.:vbid1-323148skyende