publicerad: 2021  
1sky skyn skyar
sky·ar
substantiv
1 moln
skybank; morgonsky
en sky (av något)
regn­tunga skyar; lätta skyar
äv. ut­vidgat om töcken el. dimma av något slag
dammsky; röksky
bilen lämnade efter sig en sky av av­gaser
äv. bildligt, spec. om stor mängd av något
klematisen hade en sky av blommor ända upp till taket
spec. äv. om något som upp­fattas som mörkt
en sky av smärta drog över hennes an­sikte
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sky 'sky, moln; luft'; nord. ord, besläktat med skjul, 1skugga!!, 1skum!!
2 himmel
rikta blicken mot skyn
någon gång äv. med tanke på luftlagret närmast jorden
kasta bollen upp i skyn
höja någon/något till skyarna berömma någon/något myckethennes debut­roman höjdes till skyarna av kritiker­kåren
i högan sky högtfansen jublade i högan sky när namnen på spelarna basunerades ut i hög­talarna
stå som fallen från skyarna se stå
belagt sedan 1603
En sky av vittnen. Svensk titel på detektiv­roman av Dorothy Sayers (1926)
2sky skyn
substantiv
vätska som bildats vid stekning av kött eller fisk bestående av bl.a. kött­saft och stek­fett, ev. ut­spädd med vatten
JFR spad
skysås; enbärssky; gräddsky; steksky
skumma av skyn; göra en sås av skyn
belagt sedan 1755; av franska jus med samma betydelse; av lat. ju´s 'spad; soppa'; jfr ur­sprung till juice
3sky skydde skytt, presens skyr
verb
av­skräckas av och där­för und­vika
JFR undfly
någon skyr någon/något
någon skyr någon
någon skyr något
värd­folket hade inte skytt några kostnader för att göra festen trevlig; han skyr inga medel för att göra karriär; hon skyr sällskap och äter där­för helst ensam
sky någon/något som pesten absolut inte vilja befatta sig med någon/någotbröderna skyr var­andra som pesten och har inte haft någon kontakt på tio år
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska sky; av lågtyska schüven med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2avsky, skygg
skyskyende