publicerad: 2021  
smörjmedel smörjmedlet, plural smörj­medel, bestämd plural smörjmedlen
smörj|­medl·et
substantiv
smör`jmedel
medel som an­vänds för att minska friktion särsk. hos maskindelar
oljor och andra smörj­medel
ofta bildligt
åter­köp är ett bra smörj­medel för aktie­marknaden
belagt sedan 1868