SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smör`jmedel substantiv smörjmedlet, plur. ~, best. plur. smörjmedlen smörj|­medl·etmedel som an­vänds för att minska friktion särsk. hos maskin­delar tekn.oljor och an­dra smörjmedelofta bildligtåter­köp är ett bra smörjmedel för aktie­marknadensedan 1868