publicerad: 2021  
stagnera stagnerade stagnerat
verb
[staŋne´ra]
gradvis upp­höra att ut­vecklas i positiv riktning
någon/något stagnerar
någon stagnerar
något stagnerar
ekonomin stagnerade och inflationen ökade; han an­sågs mycket lovande men ty­värr verkar han ha stagnerat
spec. i fråga om känslo­mässig ut­veckling
stagnera i fasta principer; ett stagnerat kärleks­förhållande
belagt sedan 1768; av lat. stagna´re 'stå stilla', till sta´gnum 'stilla­stående vatten'
stagnerastagnering, stagnation