publicerad: 2021  
stegla steglade steglat
verb
ste`gla
historiskt spika fast (del av) en av­rättad persons kropp på (hjul fäst på) påle i förnedrande och av­skräckande syfte
SE stegel
stegla någon/något
stegla någon
stegla något
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska stäghla; bildn. till ett ord mot­svarande isl. stagl 'påle'; besläktat med stag
steglastegling