SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stetoskop [-skå´p] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en steto·skop·etett medicinskt instrument för av­lyssning av hjärta och lungor instr.med.sedan 1832av fra. stéthoscope med samma betydelse; till grek. ste´thos ’bröst’ och skopei´n ’se’