publicerad: 2021  
stia stian stior
sti·an
substantiv
sti`a
(av­balkning i) hus för svin
svinstia
belagt sedan 1400–25 (i sammansättn. svina-; (Heliga Birgittas uppenbarelser)) fornsvenska stighia, stiia; gemensamt germanskt ord; av om­diskuterat urspr.
Svinborstnatt och kvalmig lukt i stian.
Elsa Grave, Svinborstnatt, i Bortförklaring (1948)