publicerad: 2021  
konstellation konstellationen konstellationer
kon·stell·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 kombination av sam­verkande före­teelser
färgkonstellation
en konstellation (av/med några)
en konstellation (av några)
en konstellation (med några)
en konstellation (några)
sär­skilt om personer el. parter som är förenade av något gemensamt intresse
partikonstellation
en konstellation av filosofer och natur­vetare
belagt sedan 1675; av lat. constella´tio med samma betydelse, till con´- 'till­sammans med' och stell´a 'stjärna'
2 himla­kroppars in­bördes ställning
stjärnkonstellation
äv. om en grupp himla­kroppar
Väduren är en mindre konstellation
belagt sedan 1749