publicerad: 2021  
konstbevattna konstbevattnade konstbevattnat
verb
[kån`st-]
bevattna (större om­råde) på konst­gjord väg med hjälp av sär­skilda an­ordningar
någon/något konstbevattnar något
någon konstbevattnar något
något konstbevattnar något
djur­parken planerar att konst­bevattna gräset som djuren betar på
belagt sedan 1924
konstbevattnakonstbevattning