publicerad: 2021  
styrning styrningen styrningar
styr·ning·en
substantiv
sty`rning
1 det att styra något abstrakt
bolagsstyrning; detaljstyrning; marknadsstyrning; toppstyrning; ägarstyrning
bristande styrning av verksamheten
sär­skilt i politiska samman­hang
ökad statlig styrning av forskningen
belagt sedan 1641
2 an­ordning i for­don för att styra
det var något fel på styrningen
äv. ut­vidgat
fjärrstyrning; röststyrning; ögonstyrning
belagt sedan 1872
3 stöt på farande puck eller boll i syfte att ändra dess riktning in­om is­hockey, inne­bandy m.m.
hans styrning ställde mål­vakten helt
belagt sedan 1980