publicerad: 2021  
svängdörr sväng­dörren sväng­dörrar
sväng|­dörr·en
substantiv
sväng`dörr
dörr som kan öppnas åt båda hållen och ibland svänger fram och till­baka efter öppnandet; vanligen i offentlig lokal
äv. om roterande an­ordning med fyra dörrar
hotellets sväng­dörr
ibland bildligt, sär­skilt i (ironiskt) ut­tryck för öppen kriminal­vård och dylikt
kritikerna talade om "sväng­dörrar på Kumla­fängelset"
belagt sedan 1886 (1981 i bildl. bet.)